Kariyer Zone

Finlit Partners OY ve 360 Zone tarafından düzenlenen Finlandiya Eğitim Metodu ile Temel Girişimcilik Eğitim Programı

Program Finlandiya Jyvaskyla Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Partus Ltd. tarafından Geliştirilmiş olup Dünya’da 20’den fazla ülkede Üniversitelerde kullanılan Girişimcilik Programı’nın Türkiye’ye uyarlanmış halidir.

Program sonunda katılımcılar, programı düzenleyen ve yürüten kuruluşlar tarafından düzenlenmiş sertifikaları almaya hak kazanırlar.

Katılımcılar istemeleri halinde eğitimlerine, 1 hafta ila 3 ay arasında değişecek programa göre Finlandiya’da Jyvaskyla ve Tampere’de devam edebilirler.

Kurgu&Konsept : Tiimiakatemia® Factory kavramı ve kurgusu, Temel Girişimcilik Eğitim Programı  olarak  Türkiye koşullarına göre düzenlenmiştir.

Yürütücüler : FinLit Partners, Finlandiya  Program Ana Ortağı

360 Zone -İzmir, Türkiye : Program İzmir Yerel Ortağı

Süre : Sekiz (8) hafta /Çarşamba ve Cumartesi Günleri

Atölye : Üç  (3) Atölye çalışması

Katılımcı Profili:         

Farklı üniversite ve branşlarda eğitim gören öğrenciler, mezunlar, çalıştıkları kurumda içgirişimci olarak kariyer yapmak veya kendilerini geliştirerek yeni iş kurmak isteyenler.

Katılımcı olmak isteyenlerin takım oyuncusu olmaya ve girişimcilik konularına ilgi duyması yeterlidir.

KARİYER ZONE

360 Zone çatısı altında; Firmaların rekabet gücünü arttırmak için sürdürülebilir büyüme politikalarına destek vermek amacıyla seçme–yerleştirme hizmetinin yanı sıra deneyimli eğitmen ve danışman kadromuz ile eğitim ve danışmanlık alanında yer alan çalışmalarımızı Kariyer Zone başlığı altında firmaların kurumsal iş ve çözüm ortağı olmayı sürdürmekteyiz.

 • Pazarlama – Satış
  • Pazarlama Yönetimi
  • Deneyimsel Pazarlama
  • Dijital Yönetim ve Pazarlama
  • CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Yurt Dışında Fuarlar Yoluyla Etkili Pazarlama 
 • İnsan Kaynakları
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
  • Yetkinlik ve Hedeflere Dayalı Performans Yönetimi
  • Bordro ve Personel Özlük İşleri
  • İş Kanunu Uygulamaları
  • Değerlendirme Merkezi Tasarımı ve İç Değerlendirici Geliştirme
  • Walt Disney metodu ile İç Eğitmen Geliştirme ve Eğitim İçerik Tasarımı 
 • PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi ve Uygulamaları
 • MS Project ile Proje Yönetimi e Uygulamaları
 • Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • Dış Ticaret
  • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
  • Uygulamalı Akreditif Eğitimi
  • Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekillerinde Risk Yönetimi

12 yıldır İnsan Kaynakları süreçlerinde sektörün ihtiyaçlarını karşılayan firmamız, 26 dönem boyunca farklı katılımcı profillerine dönük olarak farklı içerik formatlarıyla alanında uzman, akademisyen ve iş dünyasının profesyonellerinin oluşan ekibi ile her zaman insan kaynakları sektörünün öncüsü olmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

Yaz Döneminde Kariyerinize Yön Verin..

İnsan kaynakları alanına kariyer sahibi olmak isteyen ve son trendleri takip etmek isteyen herkes için yaz döneminde İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI düzenlenmektedir. Eğitimlerimiz teorik bilgiyle birlikte sektördeki uygulamaların birebir uygulanması şeklinde gerçekleşmektedir.

 

Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri
-Planlama Süreci ve Yöntemleri
-Personel Gereksiniminin Belirlenmesi, Aday Kaynakları, İç Işe Alım Sistemi
-İşe Alım Aşamaları
-Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
*Bordrolama
-Bordro, Kıdem, İhbar Hesaplamaları

Personel Özlük İşleri
-Personel Özlük Dosyalarının Hazırlanması
-SGK Bildirgeleri

İş Hukuku
-İş Hukukunun Temel Kavramları
-İşçi, Işveren, Alt Işveren, Işyeri Tanımları
-İşverenin Yükümlülükleri, İşçinin Yükümlülükleri
-Sözleşmenin Içeriği Ve Sözleşme

Eğitim ve Kariyer Yönetimi
-Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
-Eğitim Takviminin Hazırlanması
-Eğitim Kaynaklarının Belirlenmesi
-Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
-Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans Yönetimi
-Performans Değerlendirme Nedir?
-Performans Değerlendirmenin Gerekleri ve Yararları Nelerdir?
-Performans Değerlendirmede Rol ve Sorumluluklar
-Performans Değerlendirmenin Adımları
-Performans Yönetimi ve Hedefler
-Sonuçların Diğer İK Fonksiyonları İle İlişkisi

YÖNETİCİ  GELİŞTİRME PROGRAMI 

Lider Yönetici Atölyesi, yöneticilerin ve yönetici adaylarının bire bir ve ekip olarak yöneticilik becerilerini geliştirmelerini,  kendi alanlarında daha iyi bir lider olmalarını ve kurum hedeflerine daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar.

YOLA ÇIKIYORUZ

 • Ekip Olma- Takımdaşlık

İÇİMİZDEKİ LİDER

 • Liderlik Vizyonu
 • Liderlik Tipleri
 • Liderlikte Duygusal ve Sosyal Zeka

PROFESYONELLİK VE BİZ

 • Kurumsal Kültürün Önemi
 • İş Dünyasında Profesyonellik ve Yöneticilik İşi
 • Örgüt Yönetimi ve Stratejik Planlama

ETKİN YÖNETİCİ OLMAK

 • İnsan ve Ekip Yönetimi
 • Doğru Ekip Üyesini Seçmek ve Geliştirmek- Mülakat ve Sonrası
 • Koçluk ve Geribildirim Yöntemleri
 • Çalışanın Performansını Yönetme ve Performans Görüşmeleri

GÜNÜ KOLAYLAŞTIRMANIN PÜF NOKTALARI

 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Karar Alma ve Problem Çözme

İMAJIMIZ  VE BEDEN DİLİMİZ NE DİYOR?

 • Görüntü Yönetiminin Gücü
 • Hitabet, Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Sunum Teknikleri

İLK KADEME YÖNETİCİLİK

(Şefler, Formenler, Vardiya Amirleri)

İlk kademe yöneticilerin  iletişim, sorun çözme, çatışma ve aykırılıkları giderme konusunda becerilerinin arttırılması işletmelere yönetimsel kazanımlar sağlamaktadır.

Program Katılımcıların  yönetsel becerilerini arttırmaya ve sorumluluklarını geliştirilmesine yöneliktir.

 • EKİP YÖNETİMİ ve DUYGUSAL ZEKA
 • ETKİN DİNLEME ve EMPATİK İLETİŞİM
 • EKİP ÇALIŞMASINDA SİNERJİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE ÇATIŞMA ÇÖZME ADIMLARI

Eğitimlerimiz; canlandırma, drama, grup oyunları ve uygulamalarla zenginleştirilerek,  katılımcıların aktif katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

GRİ YAKALI YÖNETİCİ YETİŞTİRME

 

 

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. 360 Zone, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik olarak firmalara özel sistemler kurmaktadır. Bu sistemler modüler olarak  (ayrı ayrı) kurulabildiği gibi bütünsel olarak da projelendirilebilmektedir.

Firmaların kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları, karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla, 360 Zone tarafından kurulabilen İK modülleri:

 • İşe Alım ve Oryantasyon  Modülü
 • Performans Yönetimi Modülü
 • Kariyer Yönetimi Modülü
 • Eğitim Yönetimi Modülü
 • Ücret Yönetimi Modülü

  Bu modüller kapsamında ya da bağımsız olarak uygulanabilen alt modüller:
 • Kurumsal Görünüm Araştırması (Kurumsal check-up)
 • İş analizlerinin yapılması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Organizasyon şemasının oluşturulması
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • İşe alım sisteminin kurulması
 • Oryantasyon programının oluşturulması
 • Ücret araştırması
 • Ücret sisteminin oluşturulması
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sisteminin oluşturulması
 • Yetenek havuzunun oluşturulması
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim sisteminin kurulması
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (şirket İK politikaları ve kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturması
 • Kurum kültürü analizi
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin yetiştirilmesi
 • Değerlendirme Merkezi
 • Kişilik envanteri uygulaması
 • El-göz koordinasyon testi
 • İş Hukuku danışmanlığı

Çalışan memnuniyeti ve bağlılık anketinde tüm analiz süreçlerinde  ileri istatistik yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

İçerik Analizi

Firma yöneticileri ve insan kaynakları departmanı ile yapılacak toplantı sonucu anketten beklenenler, hedefler, anket sonrası yatırım yapılabilecek değişim alanlarının saptanmaktadır.

Anket sonunda çıkan analiz raporunun çıktıları;

 • Anket sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliği
 • Alanlar arası ilişkilerin sınanması
 • Memnuniyet üzerinde etkili faktörlerin ve bu faktörlerin kendi aralarındaki etkileşimlerin tespiti
 • Acilen müdahale edilmesi gereken (önemli ve memnuniyet düzeyi açısından) alanlar
 • Mevcut düzeyinde korunması gereken alanlar
 • Gelişim alanlarına yönelik 360 Zone danışmanlarının gözlem ve yorumlarına dayalı öneri raporu

KARİYER PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

Program İçeriği;

 • Kariyer ve Kişilik Envanteri Testinin uygulanması.
 • (Envanter sonucu ile kişinin kariyer eğilimleri, insan ilişkileri, ilgi alanlarının genel analizi yapılmakta ve gelişim alanları belirlenmektedir.)
 • Uzman Danışmanlarımız tarafından temel yetkinliklerle ilgili birebir analiz görüşmelerinin yapılması ve kişinin başarılı olacağı yetkinlik alanlarının ölçülmesi.
 • Görüşme ve testler doğrultusunda birebir geribildirim ve kariyer yönlendirme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi.

 

KARİYER UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Program İçeriği;

 • Kişiye özel CV.’nin danışmanlarımızla birlikte hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Kişinin yetkinlik ve kariyer eğilimlerine göre iş görüşmesinde başarılı olmanın yöntemleri
 • İş Görüşmelerinde beden dilinin kullanımı

360 ZONE, Kişilere, niteliklerine uygun firma ve pozisyon; firmalara da ihtiyaçlarına ve

yapılarına uygun çalışan bulma amacını gözetmektedir.

Seçme yerleştirme alanında uzman danışmanlarımız tarafından yürütülen işe alım süreci adımlarımız;

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin saptanması
 • Çalışılacak kadroya yönelik en uygun aday profili seçimi,
 • Yetkinlik bazlı mülakat uygulamaları,
 • Referans araştırmaları,
 • Detaylı aday raporları sunumu

Toplu işe alım projelerimiz firmaların ihtiyaçları doğrultusunda  tasarlanmaktadır. Süreç danışmanlarımız tarafından firma içerisinde yürütülmektedir.

 • Aday veri tabanı oluşturmak için lokasyon çalışmalarının yapılması,
 • Adayların mülakat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • El – göz koordinasyon ve beceri testlerinin uygulanması
 • Aday referans kontrollerinin yapılması ve iş teklifinin gerçekleştirilmesi